A porcentaxe de interino no SERGAS durante o ano 2021 aumentou ata o 45,31% a pesar dos esforzos da Consellería por vender o contrario

Un ano máis, o Informe de Fiscalización da Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde do ano 2021 móstranos a evolución da contratación laboral temporal do seu persoal. Nesta ocasión, os datos, a pesar do contexto da pandemia de COVID-19, mantéñense inalterados e o máis salientable é o incremento da porcentaxe de interino ata o 45,31%.

A media diaria de efectivos, durante a pandemia, como era de esperar, experimentou un aumento, directamente relacionado coas necesidades dun sistema sanitario que iniciou a campaña de vacinación contra o COVID-19 en xaneiro do ano ficalizado. Por este motivo, a contratación temporal tanto de eventuais como de substitutos incrementouse en 907 empregados con respecto ao ano anterior, concretamente unha variación interanual do 14% no persoal interino e do 2,8% no persoal substituto. 

O persoal propietario representa case o 55% do cadro de persoal total do Servizo Galego de Saúde fronte ao persoal interino/interino, eventual e substituto, que segue aumentando un ano máis.

Estes datos, que abarcan a totalidade das categorías, indicannos que non houbo cambios significativos en canto á relación contractual do persoal do Servizo Galego de Saúde. A porcentaxe de persoal temporal, (Interino/interino, Eventual e Substituto), establécese no 45,31% do cadro de persoal, case un punto máis que no informe de 2020.

Despois da presentación do informe do Consello de Contas, podemos afirmar que a temporalidade segue a ser un dos grandes dilemas do SERGAS. Dende a Administración optaron por seguir no mesmo camiño en lugar de apostar por unha gran política de estabilidade laboral da man dun novo Plan de Ordenación de Recursos Humanos.

O feito de que a solución dependa en gran medida da dotación orzamentaria pon no tellado da Xunta de Galicia o poder afrontar unha problemática que afecta tanto aos profesionais como aos pacientes. Admitamos que os precedentes non bos, pero de persistir no inmobilismo, serán os galegos os que teñan que decidir nas próximas eleccións autonómicas se queren un novo goberno que aposte firmemente por un Servizo Galego de Saúde máis forte ou se seguirán apoiando a alguén que vacila ano tras ano.

“Imagen del Banc d’Imatges Infermeres. Autoría: Ariadna Creus y Àngel García”

Deixar unha resposta