Resposta á Xunta de Galicia

Dende o  colectivo Enfermeiras Eventuais en Loita queremos dar réplica á nota de prensa emitida pola Xunta de Galicia o 12 de agosto na sua web oficial:

En primeiro lugar mostrar nosa total desconformidade, en canto ás formas e os datos vertidos na mesma. A nota de prensa iníciase facendo un breve e opaco resumo do persoal de enfermería, vendendo á opinión pública por medio do seu Departamento de Comunicación datos que non se asemellan á realidade vivida polos profesionais.

Resalta que de preto de 11.000 enfermeiras e enfermeiros, “o 88% é persoal estable” é dicir, unha temporalidade dun 12%, algo en contraposición aos datos presentados hai unhas semanas polo  Consello de Contas, un organismo oficial e independente, que cifrou a temporalidade nun 40% en Atención Especializada e nun 28,1% en Atención Primaria, no seu Informe “Informe de fiscalización dá  Conta  Xeral  do SERGAS”, uns datos que coinciden co estudo de campo realizado pola nosa organización e que constatan que a temporalidade na enfermería aseméllase máis aos datos ofrecidos polo  Consello de Contas que aos do propio SERGAS.

Esta porcentaxe de eventuais está moi afastado ao acordo chegado entre Administración e os Sindicatos  CESM-O-MEGA, CSIF e  SATSE que asinaban un “Plan de estabilidade do emprego e provisión de prazas de persoal estatutario do  Servizo  Galego de Saúde (2017-2018)”, no que se comprometían a diminuír desde o 8 % actual ata o 5 %, a porcentaxe que segundo eles, representaba ao persoal eventual.

Ademais indícanos a falta de interese real en solucionar a problemática sufrida polos profesionais e confirma unha vez máis que a Consellería de  Sanidade ten como única pretensión, publicitar como datos reais, unhas cifras terxiversadas e  edulcoradas co único obxectivo de sacar rédito político.

Tamén no comunicado da Xunta de Galicia, sacan á palestra datos sobre o cociente enfermeira-paciente de “4 por cada 1.000 habitantes”, cifra superior á media de España.

O problema vén de novo na orixe dos datos, de elaboración propia e antagónicos aos que presentou hai poucos meses o INE, de novo outro organismo oficial e independente, que bota por terra os datos da Xunta, situando a Galicia á cola de España (a terceira peor autonomía) e á cola de Europa.

Os datos ofrecidos polo  Consello de Contas, INE, organizacións sindicais, son os que facemos os nosos para denunciar a dramática situación vivida polo colectivo, datos que á súa vez  deslegitiman aos do SERGAS, uns datos cheos de maquillaxe contable e político.

É por iso que non aceptaremos ningún dato por parte da Xunta de Galicia ata que a Administración cumpra coa súa obrigación legal de transparencia e comprométase a poñer en funcionamento un sistema de Rexistro de Persoal que permita cuantificar e definir con exactitude e actualizado en tempo real, o estado da totalidade do persoal de enfermería do SERGAS.

Doutra banda, reitera a Xunta que foron 1.519 as prazas ofertadas polo executivo galego nesta categoría entre os anos 2013 e 2019. Esquécense resaltar que desde o ano 2006 ata o 2015 non houbo convocatoria algunha de  OPE, que no ano 2015 as prazas foron 205 e no 2016, 830, un número máis que insuficiente para as liquidar as necesidades reais do colectivo.

Por último, presume na nota de prensa que o  Servizo  Galego de  Saúde acaba de poñer en marcha un “contrato de estabilización” que acollerá “sobre 100 enfermeiros”, e que busca “garantir a súa estabilidade laboral” e “reducir o número de contratos excesivos”. Desde Santiago, este contrato de continuidade é anunciado pola Xunta como un oasis no medio do deserto cando na realidade é un simple espellismo.

Se nos poñemos en situación, leste mesmo tipo de contrato foi ofertado previamente aos médicos de familia e pediatría con nulo éxito. A pesar diso, desde diversos medios de comunicación vendeuse como un éxito, cando a maioría optaron por rexeitalo tras coñecer as súas condicións. Unhas condicións que xeran unha falsa sensación de estabilidade.

A Administración leva moito tempo recorrendo a formas  alegales para cubrir ausencias do persoal fixo: non se cobren moitas das incapacidades temporais dos traballadores fixos, refórzanse os persoais das plantas con contratos de  acúmulos de tarefas tamén usados para cubrir “ocos” estruturais, impedindo e alongando a súa conversión a vacante.

Cremos firmemente que todas estas  alegalidades veranse incrementadas coa posta en marcha deste contrato eventual de continuidade e por tanto dará pé a que desde o Servizo Galego de Saúde sígase permitindo unha “contratación fraudulenta” como asegurou que  existia pero “non sempre” a directora de  RRHH hai unhas semanas na Comisión Parlamentaria.

Por tanto consideramos esta proposta de contrato de continuidade, como un parche que alongará aínda máis a precariedade na enfermería e cremos que non é compatible reclamar estabilidade e aceptar pola nosa banda un contrato que nos perpetua na precariedade. É por iso que non entendemos outro camiño que non sexa:

  • Xerar todas aquelas prazas que se perderon durante a crise e non se cubriron debido á Taxa de Reposición.
  • Aumentar o número de enfermeiras contratadas. Por cada mil galegos hai 5,37 enfermeiras. A terceira peor taxa de toda España, á cola da península e de Europa.
  • Coñecer os datos reais da situación dos profesionais para que unha situación como a actual non volvan ocorrer. Transparencia 100%.

En resumo, de novo volven ofrecer migallas pero a enfermería xa está cansada de esperas. Agora é tempo de apostar por ela sen titubeos. O tempo de estar calados xa finalizou.

“Imagen del Banc d’Imatges Infermeres. Autoría: Ariadna Creus y Àngel García”

Deixar unha resposta