Nin rastro de enfermeiras na nova cúpula do SERGAS, non existen ou loitamos contra un clasismo imposto?

O Servizo Galego de Saúde fixo cambios na súa “cúpula” e unha vez máis comprobamos que os postos nucleares, a Xerencia e a dirección xeral de Asistencia Sanitaria son cubertos por médicos, o que nos fai abrir un interesante debate que nos xera moitas preguntas e todas centradas se no futuro poderemos ver a unha enfermeira neses postos. Se os médicos ocuparon históricamente estes papeis, pode haber unha inercia que favoreza un clasismo imposto que impide que estas prazas sexan cubertas por enfermeiras?

É comprensible que nos fagamos preguntas dado o aparente predominio dos médicos nos postos directivos. A cuestión de por que non hai enfermeiras nestes postos pode ser explicarse por diferentes motivos.

En primeiro lugar, é importante destacar que a selección para postos de liderado dentro do sistema de saúde pode estar influenciada por unha serie de factores, que van desde a tradición e cultura organizativa do SERGAS ata as políticas de selección e promoción internas. Se os médicos ocuparon historicamente estes papeis, pode haber unha inercia que favoreza a súa continuidade nestes postos.

Non obstante, iso non significa que as enfermeiras carezan das habilidades ou da experiencia necesarias para desempeñar funcións de liderado dentro do sistema sanitario. De feito, moitas enfermeiras teñen unha ampla experiencia na xestión de equipos e recursos, así como na coordinación da atención ao paciente.

Unha posible razón para non ter máis enfermeiras en postos de liderado podería ser a falta de oportunidades de desenvolvemento profesional orientadas especificamente a roles de liderado dentro do sistema de saúde. Tamén pode haber barreiras estruturais ou culturais que dificulten o avance das enfermeiras a postos de alta dirección.

Para facer fronte a esta situación e favorecer a diversidade na composición da alta dirección do sistema sanitario, sería importante impulsar programas de desenvolvemento profesional que preparen ás enfermeiras para as funcións de liderado, así como revisar os procesos de selección e promoción para garantir a igualdade de oportunidades de todos os profesionais sanitarios, independentemente da súa categoría. Ademais, será enormemente beneficioso desafiar e superar estereotipos e prexuízos que poidan existir en torno aos roles de liderado no ámbito sanitario.

Deixar unha resposta