Que foi das enfermeiras galegas con prazas noutras comunidades?

No SERGAS, como noutros sistemas sanitarios autonómicos, a escaseza de enfermeiros converteuse nun problema acuciante, que se intensifica durante o período estival. As causas desta situación son diversas e foron amplamente expostas en reiteradas ocasións. Porén, nos últimos tempos observouse un fenómeno novo: a chegada a traballar a Galicia de enfermeiros doutras comunidades autónomas, fundamentalmente de Andalucía.

Esta migración de profesionais ten a súa orixe nas políticas restritivas de contratación implantadas polo SAS tras a pandemia. Estas medidas obrigaron ás enfermeiras andaluzas a buscar mellores condicións laborais noutras rexións, como Galicia.

Aínda que o SERGAS se beneficia da incorporación destes profesionais, contratándoos como substitutos e ofrecéndolles contratos máis longos que os que poderían obter na SAS, esta situación enmascara un problema aínda máis grave: a fuga do talento galego.

Hai un grupo de enfermeiras galegas que obtiveron prazas fixas no SAS nos últimos concursos e que desexan regresar á súa terra. O mecanismo administrativo para o seu regreso a Galicia pasaría por comisións de servizos, pero inexplicablemente, este proceso está a ser bloqueado.

Descoñécese se a negativa a permitir o retorno das enfermeiras galegas corresponde unicamente ao SAS ou se existe un acordo tácito entre comunidades con afinidade política. O que é evidente é que a escaseza de persoal sanitario non se limita a Andalucía, senón que afecta á maioría das comunidades autónomas.

Segundo os datos das catro facultades de enfermería de Galicia, no último ano 166 enfermeiros abandonaron a comunidade autónoma en busca de mellores oportunidades laborais. Esta cifra supón un importante éxodo de profesionais cualificados, que pon en risco a calidade da asistencia sanitaria en Galicia.

Ante este panorama, o novo conselleiro de Sanidade, que xa anunciou medidas de captación de profesionais, ten a responsabilidade de intervir para facilitar o retorno dos enfermeiros galegos que desexen regresar á súa comunidade.

Deixar unha resposta