Miserable mártir

Levas trece anos sendo enfermeira e aínda que non é momento de queixarse, algo se remove dentro de ti. Foches mil veces traballar sen durmir, tremendo porque non sabías ao que te...