Política de privacidade


A presente Política de Privacidade ten por obxecto dar a coñecer o modo en que se solicitan, tratan e protexen os datos de carácter persoal solicitados a través de www.enfermeirasenloita.es a fin de que os usuarios determinen libre e voluntariamente se desexan facilitar os seus datos persoais a través dos formularios habilitados para o efecto.

O Sitio web proporcionará aos usuarios os recursos técnicos adecuados para que, con carácter previo ao enchemento dos datos persoais, poidan acceder a esta Política de Privacidade e a calquera outra información relevante en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal.

O acceso e uso do Sitio web polo usuario (o “Usuario”) implica que acepta na súa totalidade e obrígase a cumprir por completo os termos e condicións recollidos na presente Política de Privacidade, así como nas disposicións contidas a Política de cookies, configurándose os citados documentos no seu conxunto como os Textos Legais reitores do Sitio web. A prestación do servizo do Sitio web ten unha duración limitada ao momento no que o Usuario se atope conectado ao Sitio web ou algún dos servizos que a través do mesmo facilítanse; por tanto, o Usuario debe ler atentamente a presente Política de Privacidade en cada unha das ocasións que se propoña utilizar o Sitio web, xa que esta pode sufrir modificacións en función de novidades ou esixencias lexislativas e xurisprudenciais ou por necesidades de política interna.

A presente Política de Privacidade será válida para os datos de carácter persoal obtidos no Sitio web e para o seu uso exclusivo no ámbito da iniciativa do Manifesto, non sendo aplicable para aquela información solicitada por terceiros noutras páxinas web, mesmo se estas atópanse enlazadas polo Sitio web.

Transferencia e tratamento dos datos de carácter persoal

A administración da web www.enfermeirasenloita.es non realizará ningunha transferencia de datos que non teña unha base legal que o xustifique ou que esta transferencia estea lexitimada por calquera motivo. A base legal estará sempre relacionada coa tramitación do servizo solicitado.

Polo tanto, os seus datos serán procesados só por o administrador da web www.enfermeirasenloita.es dentro do seu propio ámbito de acción e para os diferentes soportes (dixitais e / ou analóxicos) nos que opera

A normativa de protección de datos dálle unha serie de dereitos en relación co tratamento de datos que os nosos servizos implican e que pode exercer, achegando a copia do seu DNI á reclamación. Os dereitos son os seguintes:

Dereito de acceso: Para saber que tipo de datos estamos tratando e as características do tratamento que se está a realizar.
Dereito de rectificación: pode modificar os seus datos por ser inexactos ou non veraz.
Dereito á portabilidade: poder obter unha copia interoperable dos datos que se están procesando.
Dereito á limitación do tratamento: cando prestou o seu consentimento para o tratamento dos seus datos relacionados con diferentes cuestións, pode proceder á súa limitación.
Dereito de eliminación: solicite a eliminación dos seus datos cando o tratamento xa non sexa necesario.
Dereito de oposición: solicita o cesamento das citadas comunicacións comerciais.
Dereito a revogar o consentimento prestado
Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade supervisora ​​(en España a Axencia Española de Protección de Datos – AEPD-)

Pode exercitar os seus dereitos por correo electrónico no enderezo contacto@enfermeirasenloita.es indicando o dereito de exercicio e unha copia do seu DNI.

Cookies

Do mesmo xeito que outros portais da internet, o Sitio web utiliza unha tecnoloxía denominada “ cookies” para solicitar información sobre a forma de utilización do Sitio web. Se desexas obter información detallada sobre como o Sitio web utiliza as cookies, consulta a Política de Cookies.

Sitios de terceiros

No Sitio web poderíanse incluír ligazóns a sitios controlados por terceiros. O Usuario debe lembrar que ao usar unha ligazón para acceder desde o Sitio web a outro, deixarán de fornecer efectos a Política de Privacidade e a Política de Cookies. A presente Política de Privacidade non reflicte as prácticas en materia de privacidade desoutros sitios de terceiros.

O Sitio web declina calquera tipo de responsabilidade con respecto á privacidade e o tratamento de datos doutros sitios web. A navegación e interacción en calquera outro sitio web, incluídos aqueles que estean enlazados co Sitio web, está suxeita ás normas e políticas do devandito sitio.

Recoméndase ao Usuario que lea as políticas de tratamento de datos e privacidade dos sitios web que visite a través da ligazón existente no Sitio web ou de calquera outro modo.

Menores

Os menores de 18 anos non poderán usar os servizos dispoñibles a través do Sitio web sen a previa autorización dos seus pais, titores ou representantes legais, quen será responsables de todos os actos realizados a través do Sitio web polos menores ao seu cargo, incluíndo o enchemento dos formularios cos datos persoais de devanditos menores e a marcación, no seu caso, das casas que os acompañan.