Política de privacidade


A presente Política de Privacidade ten por obxecto dar a coñecer o modo en que se solicitan, tratan e protexen os datos de carácter persoal solicitados a través de www.enfermeirasenloita.es a fin de que os usuarios determinen libre e voluntariamente se desexan facilitar os seus datos persoais a través dos formularios habilitados para o efecto.

O Sitio web proporcionará aos usuarios os recursos técnicos adecuados para que, con carácter previo ao enchemento dos datos persoais, poidan acceder a esta Política de Privacidade e a calquera outra información relevante en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal.

O acceso e uso do Sitio web polo usuario (o “Usuario”) implica que acepta na súa totalidade e obrígase a cumprir por completo os termos e condicións recollidos na presente Política de Privacidade, así como nas disposicións contidas a Política de cookies, configurándose os citados documentos no seu conxunto como os Textos Legais reitores do Sitio web. A prestación do servizo do Sitio web ten unha duración limitada ao momento no que o Usuario se atope conectado ao Sitio web ou algún dos servizos que a través do mesmo facilítanse; por tanto, o Usuario debe ler atentamente a presente Política de Privacidade en cada unha das ocasións que se propoña utilizar o Sitio web, xa que esta pode sufrir modificacións en función de novidades ou esixencias lexislativas e xurisprudenciais ou por necesidades de política interna.

A presente Política de Privacidade será válida para os datos de carácter persoal obtidos no Sitio web e para o seu uso exclusivo no ámbito da iniciativa do Manifesto, non sendo aplicable para aquela información solicitada por terceiros noutras páxinas web, mesmo se estas atópanse enlazadas polo Sitio web.

Responsable do ficheiro e recollida de datos de carácter persoal

En cumprimento co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (“LOPD”), informamos de que os datos persoais e a información incorporada ao formulario electrónico habilitado serán incorporados nun ficheiro de datos de carácter persoal titularidade de “Enfermeiras Eventuais en Loita”.

Devanditos datos serán utilizados para o envío da información requirida polo Usuario ou doutros servizos propios similares a aqueles polos que o Usuario mostrou interese e para o seu uso exclusivo no ámbito da iniciativa do Manifesto.

O interesado pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos especificando o seu nome, apelidos e D.N.I. na seguinte dirección a través do correo electrónico contacto@enfermeirasenloita.es

Correos comerciais

De acordo coa LSSICE, este Sitio web non realiza prácticas de SPAM, polo que non envía correos comerciais por vía electrónica.

Cookies

Do mesmo xeito que outros portais da internet, o Sitio web utiliza unha tecnoloxía denominada “ cookies” para solicitar información sobre a forma de utilización do Sitio web. Se desexas obter información detallada sobre como o Sitio web utiliza as cookies, consulta a Política de Cookies.

Sitios de terceiros

No Sitio web poderíanse incluír ligazóns a sitios controlados por terceiros. O Usuario debe lembrar que ao usar unha ligazón para acceder desde o Sitio web a outro, deixarán de fornecer efectos a Política de Privacidade e a Política de Cookies. A presente Política de Privacidade non reflicte as prácticas en materia de privacidade desoutros sitios de terceiros.

O Sitio web declina calquera tipo de responsabilidade con respecto á privacidade e o tratamento de datos doutros sitios web. A navegación e interacción en calquera outro sitio web, incluídos aqueles que estean enlazados co Sitio web, está suxeita ás normas e políticas do devandito sitio.

Recoméndase ao Usuario que lea as políticas de tratamento de datos e privacidade dos sitios web que visite a través da ligazón existente no Sitio web ou de calquera outro modo.

Menores

Os menores de 18 anos non poderán usar os servizos dispoñibles a través do Sitio web sen a previa autorización dos seus pais, titores ou representantes legais, quen será responsables de todos os actos realizados a través do Sitio web polos menores ao seu cargo, incluíndo o enchemento dos formularios cos datos persoais de devanditos menores e a marcación, no seu caso, das casas que os acompañan.

¿Actualízase a política de privacidade?

É posible que se actualice a política de privacidade desta Web, por iso recomendamos revisar esta política cada vez que accedas a esta Web co obxectivo de estar adecuadamente informado.
A política de privacidade actualizouse por última vez a data [10 de junio de 2019].